Deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych

Wprowadzenie

Należąca w 100 % do Grupy Michelin firma Michelin Travel Partner, będąca spółką akcyjną uproszczoną o kapitale 11 288 880 euro, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 433 677 721, z siedzibą pod adresem 27 Cours de l’Ile Seguin 92105 Boulogne Billancourt, projektuje, opracowuje i wprowadza na rynek produkty turystyczne MICHELIN oraz usługi cyfrowe w zakresie pomocy przy przemieszczaniu się.

Niniejsza deklaracja dotycząca ochrony danych osobowych dotyczy wszystkich stron witryn internetowych (dalej „Witryn”) oraz wszystkich aplikacji na telefony komórkowe i tablety (dalej „Aplikacje”) i/lub ich wersji krajowych, wydawanych przez firmę Michelin Travel Partner, które zostały wymienione poniżej:

Firma Michelin Travel Partner przeprowadziła, zgodnie z wymogami władz francuskich w zakresie ochrony danych osobowych, odpowiednie wstępne czynności wymagane w celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Witryn i Aplikacji.

Treść niniejszej deklaracji dotyczącej ochrony danych osobowych może ulegać zmianie w zależności od postanowień przepisów i regulacji prawnych.

 

1. Charakter gromadzonych danych

Podczas korzystania z Witryn i/lub Aplikacji mogą być gromadzone w sposób bezpośredni pewne dane dotyczące użytkownika, a w szczególności dane osobowe podlegające przepisom artykułu 2 francuskiej ustawy w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami, które są pozyskiwane przez firmę Michelin Travel Partner lub przekazywane nam za pośrednictwem partnerskiego serwisu społecznościowego podczas rejestracji lub logowania się użytkownika. W chwili rejestracji lub logowania się przy wykorzystaniu danych pochodzących z serwisów społecznościowych, użytkownik jest informowany, jakie dane są przesyłane naszej firmie przez użytkownika, który otrzymuje zapytanie dotyczące wyrażenia zgody na przekazanie jego danych.

Firma Michelin Travel Partner może również gromadzić dane osobowe dotyczące użytkowników, pochodzące od innych partnerów handlowych, którzy muszą zagwarantować, że posiadają uprawnienia do gromadzenia i przekazywania takich danych.

Michelin Travel Partner zobowiązuje się nie gromadzić ani nie przetwarzać danych do celów innych niż niezbędne do przeprowadzenia określonej czynności. Michelin Travel Partner podejmie wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia, że dane osobowe są prawidłowe, a w razie potrzeby będą aktualizowane.

 

2. Cel gromadzenia danych

Michelin Travel Partner przetwarza dane osobowe w przejrzysty, legalny i ściśle ustalony sposób.

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przede wszystkim w poniższych celach:

 • zarządzanie kontem „Moje konto Michelin”, rejestracja i logowanie się na witrynie Michelin Days, a także świadczenie usług, do których dostęp uzyskuje się poprzez te konta;
 • zarządzanie zamówieniami użytkownika;
 • zarządzanie zapytaniami i przetwarzanie zamówień;
 • zarządzanie ewentualnym udziałem w promocjach lub konkursach;
 • tworzenie bazy danych klientów w celu stworzenia programu lojalnościowego, pozyskiwania klientów, promocji, badań dotyczących zachowania i/lub badań marketingowych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
 • wypełnianie przez firmę Michelin Travel Partner zobowiązań prawnych ciążących na niej jako na wydawcy udostępnianych publicznie usług komunikacji elektronicznej.

 

3. Informowanie użytkowników

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami, Michelin Travel Partner informuje użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Michelin Travel Partner informuje w czytelny sposób przy każdym przypadku gromadzenia danych osobowych, o:

 • tożsamości osoby zarządzającej danymi;
 • celu gromadzenia danych osobowych;
 • opcjonalnym lub wymaganym charakterze odpowiedzi na pytania i ewentualnych konsekwencjach udzielania takich odpowiedzi;
 • istnieniu i warunkach dotyczących prawa użytkownika do wnoszenia zapytań, dostępu, zmiany, poprawy, usunięcia i odmowy podawania dotyczących użytkownika danych osobowych z uzasadnionego powodu, a także prawa przekazania zaleceń dotyczących dalszego postępowania z danymi osobowymi po jego śmierci;
 • w koniecznych przypadkach, przesyłaniu danych osobowych do państw niebędących członkami Unii Europejskiej;
 • terminach przechowywania danych lub jeżeli jest to niemożliwe, kryteriach wykorzystywanych w celu określenia tych terminów.

 

4. Odbiorcy gromadzonych danych

Michelin Travel Partner ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie uprawionym, określonym odbiorcom. Do głównych odbiorców danych osobowych użytkowników należą:

 • odpowiednie serwisy Michelin Travel Partner;
 • wymienione poniżej spółki należące do grupy Michelin (dalej „Spółki Grupy Michelin”);
  • Manufacture des Pneumatiques Michelin, Place des Carmes Déchaux - 63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 Francja, akcyjna spółka komandytowa o kapitale w wysokości 504 000 004 €, wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Clermont-Ferrand pod numerem 855 200 507;
  • Michelin España Portugal S.A., Avda. de los Encuartes, 19, Tres Cantos, 28760 Madryt, Hiszpania, CIF A20003570;
  • Michelin Italiana, S.p.A., corso Romania 546, Turyn, Włochy;
  • Michelin Belux, Brusselsesteenweg 494 1, 1731 Zellik Belgia - Rejestr Handlowy miasta Brukseli BE 400.906.146;
  • Michelin Tyre Public Limited Company, Campbell Road, Stoke-On-Trent, Staffordshire, ST4 4EY, nr firmy 00084559;
  • Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe;
 • ewentualni podwykonawcy Michelin Travel Partner;
 • ewentualni partnerzy lub współpracownicy Michelin Travel Partner;
 • pozostali użytkownicy Witryn i Aplikacji, którym użytkownik przekazał zgodę na przesyłanie danych.

Michelin Travel Partner wymaga od Spółek Grupy Michelin, a także ich ewentualnych podwykonawców, partnerów lub współpracowników wykonawców podejmowania wszelkich uzasadnionych działań związanych z charakterem danych i zagrożeniami wynikającymi z ich przetwarzania i mających na celu ochronę danych, a w szczególności zapobieżenie ich zmianie, uszkodzeniu lub nieautoryzowanemu udostępnieniu osobom trzecim. W przypadku przekazywania danych osobowych użytkownika jakimkolwiek firmom należącym do grupy Michelin, podwykonawcom, partnerom lub wykonawcom, posiadającym siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium Unii Europejskiej, Michelin Travel Partner upewnia się, że jest to przeprowadzone w sposób zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Michelin Travel Partner informuje niniejszym, że będzie przesyłać zgromadzone dane, w tym przetwarzane dane osobowe, na wniosek organu sądowego lub administracyjnego upoważnionego do zażądania ujawnienia takich danych zgodnie z obowiązującym prawem.

 

5. Przekazywanie danych poza terytorium UE

Informujemy, że w ramach zarządzania „Moim kontem Michelin”, związane z tym kontem dane osobowe mogą być przekazywane firmie będącej naszym usługodawcą, posiadającej siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

W przypadku przekazywanie danych na zewnątrz naszej grupy, obowiązują zasady określone zawieranymi umowami, zawierającymi typowe klauzule określone zaleceniami Komisji Europejskiej dla podwykonawców posiadających siedzibę poza terenem UE, mające na celu zapewnienie poziomu ochrony danych odpowiadającego co najmniej wymaganiom przepisów obowiązujących w kraju użytkownika.

 

6. Pola informacji użytkowników

Na niektórych stronach Witryn i/lub Aplikacji użytkownik może zamieszczać i przesyłać do firmy Michelin Travel Partner określone zapytania (formularze danych kontaktowych, zgłoszenia błędów itp.) za pośrednictwem formularzy kontaktowych, które wypełnia w sposób całkowicie dowolny.

Informacje przesyłane w ten sposób przez użytkownika do firmy Michelin Travel Partner nie mogą w żadnym wypadku zawierać żadnych danych osobowych osób trzecich, a ich treść powinna mieć charakter zgodny z obowiązującymi przepisami, umiarkowany i obiektywny w odniesieniu do omawianej tematyki.

 

7. Pliki cookie

Michelin Travel Partner pozyskuje dane dotyczące sposobu korzystania z naszych witryn internetowych i aplikacji, aby zapewnić odwiedzającym i użytkownikom tych witryn oraz aplikacji najwyższą jakość usług, poprzez wykorzystanie plików cookie, które są zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku twardym komputera użytkownika podczas jego odwiedzin na witrynie lub wykorzystywania aplikacji. Szczegółowe informacje dotyczące polityki naszej firmy dotyczącej wykorzystywania plików cookie.

 

8. Osoby niepełnoletnie

Z zasady ogólnej, witryny internetowe i aplikacje Michelin Travel Partner nie są przeznaczone dla osób niepełnoletnich, czyli w wieku poniżej osiemnastu (18) lat. W przypadku osób niepełnoletnich, nie mogą one przesyłać swoich danych osobowych bez uzyskania zgody rodziców.

 

9. Informatory

Użytkownicy Witryn i/lub Aplikacji mogą zarejestrować się, aby otrzymywać informatory przesyłane przez firmę Michelin Travel Partner, wpisując swój adres e-mail w formularzu przeznaczonym do tego celu, zamieszczonym na Witrynach i/lub w Aplikacjach.

Informacje pozyskane w ten sposób przez Michelin Travel Partner będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z zarządzaniem subskrypcją informatorów oraz ich przesyłaniem.

Użytkownik może zarządzać swoją subskrypcją informatorów za pośrednictwem swojego konta „Moje Konto Michelin”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, użytkownik dysponuje prawem dostępu i modyfikacji jego danych osobowych oraz wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu wobec ich przechowywania - w tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek pocztą e-mail na adres privacy@tp.michelin.com.

 

10. Przechowywanie danych

Michelin Travel Partner przechowuje dane użytkowników wyłącznie przez okres wymagany do przeprowadzenia działań, na potrzeby których zostały one pozyskane, przestrzegając w tym zakresie wszystkich obowiązujących przepisów.

 

11. Bezpieczeństwo

Michelin Travel Partner zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników poprzez stosowanie ochrony danych z wykorzystaniem środków fizycznych i informatycznych.

W przypadku przetwarzania części lub wszystkich danych przez podwykonawców, Michelin Travel Partner zobowiąże podwykonawców do zachowywania poufności i bezpieczeństwa w odniesieniu do powierzanych im danych osobowych zgodnie z przepisami artykułu 35 francuskiej ustawy w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami.

Michelin Travel Partner dba między innymi o zapewnienie, że dane osobowe użytkowników nie zostaną ujawnione, sfałszowane, uszkodzone/ zmodyfikowane i przekazywane jakimkolwiek niedozwolonym osobom trzecim.

Niemniej jednak, użytkownik powinien przestrzegać obowiązujących zasad ostrożności, aby zapobiec możliwości niedozwolonego dostępu do jego danych osobowych. Po utworzeniu konta na jednej z naszych witryn i/lub w aplikacji, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności w odniesieniu do jego hasła i informacji figurujących na koncie.

 

12. Prawa użytkowników

Zgodnie z przepisami francuskiej ustawy w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi modyfikacjami, użytkownik dysponuje prawem przesyłania zapytań, dostępu, modyfikacji, korekty, usunięcia oraz wyrażenia uzasadnionego sprzeciwu wobec przechowywania jego danych osobowych, a także prawem przekazania zaleceń dotyczących dalszego postępowania z danymi osobowymi po jego śmierci.

W tym celu należy przesłać do naszej firmy odpowiedni wniosek wraz z kopią dowodu tożsamości pocztą e-mail na adres privacy@tp.michelin.com lub pocztą zwykłą na adres: Michelin Travel Partner, Dział Obsługi Klienta, 27, cours de l'île Seguin, 92105 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, Francja.

 

13. Kontakt

Treść niniejszej deklaracji będzie stopniowo uzupełniana, tak aby odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom naszych użytkowników.

W związku z tym pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących obecnego stanu deklaracji - wszelkie uwagi można wysyłać poprzez stronę "Kontakt"

Czy mają Państwo inne pytania? Zapraszamy do zapoznania się z menu zamieszczonym w stopkach stron naszych Witryn - być może już odpowiedzieliśmy na podobne pytania.

 

 

(wersja 15.2 – sierpien 2017)