Prawa autorskie

1. Prawa autorskie dotyczące treści kartograficznych

Dane przekazywane przez osoby trzecie i wykorzystywane przez firmę Michelin Travel Partner w celu opracowania treści i obrazów kartograficznych są chronione następującymi prawami autorskimi:


1. Źródło danych kartograficznych: 

© Michelin 2014

A także:

© 2006-2014 TomTom. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub jej dostawców. Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej. Jakiekolwiek niedozwolone kopiowanie lub ujawnianie tych materiałów może pociągnąć za sobą nałożenie sankcji określonych obowiązującymi przepisami prawa karnego i cywilnego.”

„Data Source © 2014 TomTom”; i w uzupełnieniu „w oparciu o”:

Austria:  “© BEV, GZ 1368/2014”;

Dania: “© DAV, naruszenie przepisów dotyczących praw autorskich może być przyczyną wszczęcia postępowania sądowego”;

Francja (dotyczy tylko aplikacji nawigacyjnych): “Michelin data © Michelin 2013”;

Niemcy: “GeoBasis-DE/Geobasis NRW 2014”;

Indonezja: “© Base data Bakosurtanal”;

Jordania: “© Jordański Królewski Ośrodek Geografii”;

Malta: “Produkt zawiera dane pochodzące z Krajowego Urzędu Kartografii, Maltańskiego Urzędu ds. Ochrony Środowiska i Planowania lub objęte udzieloną przez nie licencją” lub “© Krajowy Urząd Kartografii, Maltański Urząd ds. Ochrony Środowiska i Planowania.”;

Irlandia Północna:  “Agencja Kartograficzna Irlandii Północnej”;

Norwegia: “© Norweski Urząd Kartografii, Administracja Dróg Publicznych / © Mapsolutions”;

Rosja: “© ROSREESTR”;

Szwajcaria: “© Swisstop.”;

Holandia: “Topografische onderground Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2014”;

Wielka Brytania (z wyłączeniem Irlandii Północnej): 

“Zawiera dane Królewskiego Urzędu Kartografii © Crown zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich i baz danych z roku 2014.”

Dane otwarte Code-Point®: “Zawiera dane Królewskiego Urzędu Poczty © Royal Mail zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony praw autorskich i baz danych z roku 2014.”

 

2. Źródło danych dla MutliNet Ameryka Północna (Kanada):  

“© 2006 – 2014 TomTom.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub przekazanych jej na podstawie licencji.  Produkt zawiera informacje skopiowane za zgodą uprawnionych władz kanadyjskich, w tym © Canada Post Corporation, GeoBase® oraz kanadyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, wszystkie prawa zastrzeżone.  Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek niedozwolonego kopiowania lub ujawniania tych materiałów. Informacje zostały zaadaptowane na podstawie danych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego: Informacje dotyczące Sieci Dróg, 2011, a także tabel przeprowadzonego Powszechnego Spisu Ludności, 2011 Census. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że niniejszy produkt został w jakikolwiek sposób zatwierdzony przez Kanadyjski Urząd Statystyczny.”

 

3SŹródło danych dla atrakcji turystycznych premium na terenie Ameryki Północnej (Kanada i/lub Stany Zjednoczone Ameryki):  

“© 2006 – 2014 TomTom. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub jej dostawców.  Elementy bazy danych atrakcji turystycznych oraz Punktów Premiowych na terenie Ameryki Północnej zostały przekazane przez firmę Localeze. Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej. Jakiekolwiek niedozwolone kopiowanie lub ujawnianie tych materiałów może pociągnąć za sobą nałożenie sankcji określonych obowiązującymi przepisami prawa karnego i cywilnego.”

 

4. Źródło danych dla Matchmaker SDK Professional Canada Address Coding Guide (przewodnik dotyczący kodowania kanadyjskich kodów pocztowych):  

“© 2001 – 2014 TomTom.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub przekazanych jej na podstawie licencji.  Produkt zawiera informacje skopiowane za zgodą uprawnionych władz kanadyjskich, w tym © Canada Post Corporation i GeoBase®, wszystkie prawa zastrzeżone.  Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek niedozwolonego kopiowania lub ujawniania tych materiałów. Informacje zostały zaadaptowane na podstawie danych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego: Informacje dotyczące Sieci Dróg, 2011. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że niniejszy produkt został w jakikolwiek sposób zatwierdzony przez Kanadyjski Urząd Statystyczny.”

 

5. Źródło danych dla logistyki na terenie Ameryki Północnej (Kanada i/lub Stany Zjednoczone Ameryki):  

“© 2006 – 2014 TomTom.  Dane stanowią własność firmy Truck Attribute Data © 2004 - 2014 ProMiles Software Development Corporation.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub przekazanych jej na podstawie licencji.  Produkt zawiera informacje skopiowane za zgodą uprawnionych władz kanadyjskich, w tym © Canada Post Corporation, GeoBase® oraz kanadyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, wszystkie prawa zastrzeżone.  Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek niedozwolonego kopiowania lub ujawniania tych materiałów. Informacje zostały zaadaptowane na podstawie danych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego: Informacje dotyczące granic, 2011 Census, a także tabel przeprowadzonego Powszechnego Spisu Ludności, 2011 Census. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że niniejszy produkt został w jakikolwiek sposób zatwierdzony przez Kanadyjski Urząd Statystyczny.”

 

6. Źródło danych dla warstwy Post Canada FSA layer i 6-cyfrowej warstwy kanadyjskiej:  

“© 2006 – 2014 TomTom.  Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsze materiały stanowią własność firmy i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i ochrony baz danych oraz innych praw własności intelektualnej należących do firmy TomTom lub przekazanych jej na podstawie licencji.  Produkt zawiera informacje skopiowane za zgodą uprawnionych władz kanadyjskich, w tym © Canada Post Corporation, wszystkie prawa zastrzeżone.  Wykorzystanie tych materiałów podlega warunkom i postanowieniom umowy licencyjnej.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność w razie jakiegokolwiek niedozwolonego kopiowania lub ujawniania tych materiałów.”

 

7. Źródło danych dla obszarów administracyjnych Kanady:

“Informacje zostały zaadaptowane na podstawie danych Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego: Road Network File, 2011, a także tabel przeprowadzonego Powszechnego Spisu Ludności, 2011 Census. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że niniejszy produkt został w jakikolwiek sposób zatwierdzony przez Kanadyjski Urząd Statystyczny.”

 

8. Źródło danych dla komunikacji na terenie Ameryki Północnej (Kanada i/lub Stany Zjednoczone Ameryki):  

“© 2014 Pitney Bowes.  Wszystkie prawa zastrzeżone.”  Ponadto, w odniesieniu do następujących warstw produktu: Wire Center Boundaries, ILEC Boundaries i Rate Center Boundaries, obowiązuje także: “Niniejszy produkt zawiera informacje i/lub dane będące własnością firmy Telcordia Technologies, Inc. (Telcordia), przekazane na podstawie licencji, która musi zostać załączona do niniejszych treści.”  

 

9. Źródło danych dla TomTom North America HD Traffic:

: “Niektóre elementy danych zostały przekazane przez firmę Clear Channel Broadcasting © 2014. Clear Channel Broadcasting, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.” 

 

10. Źródło danych kartograficznych dla Japonii:

“©Shobunsha Publications, Inc. ©Shobunsha”

 

11. Źródło danych dla Nowej Zelandii:

: “Dane pochodzące z mapy GeoSmart ® stanowią własność firmy © 2014 GeoSmart Maps Limited i jej licencjobiorców, a GeoSmart® to zastrzeżony znak towarowy będący własnością firmy GeoSmart Maps Limited of New Zealand”

 

12. SŹródło danych dla Australii

“® to zastrzeżony znak towarowy będący własnością firmy Telstra Corporation Limited (ABN 33 051 775 556)”

 

2. Inne prawa autorskie dotyczące treści kartograficznych

Źródło danych kartograficznych: © Europa Technologies Ltd

Źródło danych kartograficznych: © Natural Earth: Wykonane przez Natural Earth. Bezpłatna mapa wektorowa i rastrowa @ naturalearthdata.com

Źródło danych kartograficznych i zdjęć satelitarnych: © Bing

Źródło danych kartograficznych OpenStreeMap : © OpenStreetMap contributors, ODbL licencja

Źródło danych kartograficznych Thunderforest : © Thunderforest

Mapping plateform : © MapBox

 

3. Prawa autorskie w odniesieniu do informacji dotyczących ruchu drogowego

FRA : ©  Michelin Trafic

Opracowane na podstawie danych źródłowych pochodzących między innymi od następujących firm i instytucji partnerskich:

         

 

Inne kraje: 

GBR : © TomTom

POL : © CE-Traffic

ESP : © TomTom 

AUT  : © TomTom

BEL  : © TomTom

CHE  : © TomTom

DEU  : © TomTom

DNK  : © TomTom

FIN  : © TomTom

ITA  : © TomTom

LUX  : © TomTom

NLD  : © TomTom

NOR  : © TomTom

SWE  : © TomTom

 

4. Prawa autorskie dotyczące informacji meteorologicznych

©  MeteoNews SA

 

5. Prawa autorskie dotyczące treści fotograficznych

Treści fotograficzne dostarczone przez strony trzecie zawierają każdorazowo informacje, które firma Michelin Travel Partner musi zamieszczać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami umów zawartych z danymi stronami trzecimi.

 

6. Prawa autorskie dotyczące treści osób trzecich

Treści Witryn i Aplikacji zawierają w części publikacje firmy Michelin Travel Partner oraz materiały pochodzące od osób trzecich. Osoby uczestniczące w redagowaniu treści rubryk „Historia i kultura” Witryny i Aplikacji Michelin Podróże zostały wymienione poniżej:

 

Redakcja:

Republika Południowej Afryki: Jean-Moïse Braitberg, Vincent Garrigues, Mathieu Guillochon, Florence Picquot, Emmanuelle Souty
Niemcy: Aurélia Bollé, Nadia Bosquès, Cécile Bouché-Gall, Jocelyn Bouraly, Clarisse Bouillet, Tiphaine Cariou, Roswitha Chéret, Aude Flicoteaux, Serge Guillot, Michael Hertlein, Guylaine Idoux, Anne-Claire Juramie, Philippe Longin, Elise Pinsolle, Régis Présent-Griot, Marie Ruat, Philippe Vouillon, François Zaninotto
Argentyna: Fabienne Darmostoupe, Luc Decoudin, Françoise Klingen, François Sichet,
Australia: Fabienne Darmostoupe
Austria: Cécile Bouché-Gall, Clarisse Bouillet, Aurélia Boulet, Tiphaine Cariou, Roswitha Chéret, Renaud Deschamps, Michael Hertlein, Arnaud Léonard, Marie Ruat, François Sichet
Wyspy Bahama:  Florence Picquot
Belgia i Luksemburg:  Béatrice Brillion, Sandra Darbé, Bram De Vos (© Editions LANNOO SA), Dirk De Moor & Johan Van Praet (© Read me – a content company), Renaud Deschamps, François Sichet, Julien Van Remoortere
Brazylia: Cécile Baillargeat, Sue Chester, Fabienne Darmostoupe, Françoise Dupont, Jane Egginton, Gilles Guérard, Huw Hennessy, Françoise Klingen, Philippe Lansac, Linda Lee, John Malathronas, Carlos-Eduardo Pinho, Virginia Rigot-Müller, Jérôme Saglio, Milly Salem, Norma Tait
Bułgaria: Pierre Plantier, Ilan Klipper
Kambodża: Florence Picquot, Odile George
Kanada: John G. Anderson, Gwen Cannon, Marylène Duteil, Alexandra Forterre, Gilles Guérard, Laurence Michel, Cynthia Ochterbeck, Pataud-Celerier, Delphine Storelli, © Michelin Apa Publications (Ltd)
Chile: Fabienne Darmostoupe, Odile George 
Chiny: Gautier Battistella, Florent Bonnefoy, Geneviève Clastre, Hervé Deguine, Clélie Dudon, Françoise Dupont, Serge Guillot, Pierre Guitton, Victoria Jonathan, Hervé Kerros, Florence Picquot, Thierry Sanjuan
Korea Południowa: Fabienne Darmostoupe, Florence Picquot,  
Kostaryka: Catherine Ianco, Florence Picquot 
Chorwacja: Christine Legrand, Pierre Plantier, Alexandra Forterre, Mathieu Guillochon, Nathalie Rouveyre-Scalbert, François Sichet
Kuba:Eva Cantavenera, Sophie Debreil, Florence Dyan, Pierre Guitton, Michel Fonovich, Marion Lemerle, Florence Picquot
Dania: Mélanie Cornière, Elisabeth Morris, Pierre Plantier, Jérôme Saglio, Delphine Storelli, Olivier Truc
Dubaj: Laure Péraudin,Florence Picquot 
Zjednoczone Emiraty Arabskie: Laure Péraudin,Florence Picquot 
Egipt: Archipel Studio, Audrey Rojkoff, Julie Wood, Laurent Gontier, Laurence Michel, Florence Picquot
Hiszpania: Martin Angel, Christine Barrély, Béatrice Brillion, Carole Delporte, Alexandra Forterre, María Luisa Galván, Arnaud Gourmand, Carmen Herrán, Guylaine Idoux, Hervé Kerros, Sarah Larrue, Mélanie Lemaire, Carlos Magro, Matilde Miñón, Claire Nillus, Florence Picquot, Pierre Plantier, Natacha Sardou, Sarah Sergent, Delphine Talvat, Catherine Zerdoun
Stany Zjednoczone: Christine Barrely, Dominique Camus, Catherine Cohen, Anita Conrade, Juliette Dablanc, Lucie Dejouhanet, Alexandra Forterre, Aude Gandiol, Caroline Hugon, Victoria Jonathan, Christine Legrand, Laurence Michel, Mathilde Piton, Nicolas Peyroles, Thierry Quintrie-Lamothe, Pierre Sans, Catherine Zerdoun, Anne-Marie Scott © Michelin Apa Publications (Ltd) 
Finlandia: Jean-Claude Saturnin, Elisabeth Sevo
Francja:  Ur Apalategi, Sabrina Bailleul, Martin Balédent, Christine Barrely, Sophie Bentot, Marie-Claude Berger, Nadia Bosquès, Hélène Bouchoucha, Cécile Bouché-Gall, Aymar de la Bretesche, Catherine Brett, Béatrice Brillion, Isabelle Bruno, Séverine Cachat, Sylvie Chambadal-Kempler, Geneviève Clastre, Aurélie Croiziers, Juliette Dablanc, Marie-Anne Damase, Marie Delbès, Léa Delpont, Thérèse Demont, Frédéric Denhez, Clarisse Deniau, Michel Doussot, Marylène Duteil, Sandrine Favre, Baptiste Fillon, Alexandra Forterre, Sophie Fréret-Pothier, Florent Gaillard, Jean-Louis Gallo, Aude Gandiol, Isabelle Gaudino, Christine Gelot-Bray, Laurent Gontier, René Grimaud, Arnaud Gourmand, Justine Guilbaud, Serge Guillot, Guylaine Idoux, Iker Ilosegi, Sylvie Kempler, Hervé Kerros, Françoise Klingen, Anath Klipper, Claude Labat, Corinne Langlois, Alice Lay, Véronique Le Bris, Hélène Le Tac, Annabelle Lebarbé, Emmanuelle Maisonneuve, Laurence Michel, Hervé Milon, Véronique Molin, Denis Montagnon, Aulde Moreau, Michel Moussot, Sybille d’Oiron, Philippe Orain, Laurence Ottenheimer, Pakea, Hélène Payelle, Béatrice Peyret-Vignals, Florence Picquot, Pierre Plantier, Caroline Rabourdin, Jean-Claude Renard, Amélie Renaut, Lise de Rocquigny de Montmarin, Sandrine Salier, Manuel Sanchez, Jean-Emmanuel Sceau, Fabien Spillmann, Thierry Théault, Magali Triano, Amaury de Valroger, Jacques Vernier, Stéphanie Vinet, Philippe Vouillon, Julie Wood, Catherine Zerdoun
Wielka Brytania: Mélanie Des Monstiers, Laurent Gontier, Anath Klipper, Hélène Le Tac, Elisabeth Morris, Pierre Plantier, Sarah Sergent, François Sichet, Sophie Tesson, Guillaume d’Oléac d’Ourche, Ronald Wood, Catherine Zerdoun
Grecja: Jean-Moïse Braitberg, Eva Cantavenera, Sybille Chevreuse, Françoise Dupont, Serge Guillot, Guylène Ouvrard, Pierre Plantier, Juliette Rolland, Raphaël Braque
Gwadelupa: Jean-Moïse Braitberg, Fabienne Darmostoupe, Sandrine Favre, Martine Buysschaert 
Gwatemala: Florence Picquot
Hongkong: Gautier Battistella, Florent Bonnefoy, Geneviève Clastre, Hervé Deguine, Clélie Dudon, Françoise Dupont, Serge Guillot, Victoria Jonathan, Hervé Kerros, Thierry Sanjuan. 
Węgry: Sabine Bouvet, Juliette Dablanc, Anath Klipper, Jean-Claude Saturnin
Indie: Elisabeth Cautru, Odile George, Philippe Longin, Joseph Perrin, Florence Picquot, Catherine Pommier 
Indonezja: Catherine Bourzat, Gilles Guérard, France Lane, Marion Lemerle, Philippe Pataud Célérier, Florence Picquot, Tiphaine Saint-Criq
Irlandia: Christine Barrely, Jean-Moïse Braitberg, Mélanie Cornière, Alexandra Didier, Serge Guillot, Luc Decoudin, Gaëlle Redon, Claire Moreau-Shirbon, Magali Triano
Islandia: Catherine Ianco, Florence Picquot
IWłochy:  Andrea Aiello, Nadia Bosquès, Martine Buysschaert, Eva Cantavenera, Elisabeth Cautru Marie-Isabelle Corradi, Alexandra Forterre, Sara Fredaigue, Serge Guillot, Anne Kanjounzeff, Hélène Le Tac, Philippe Longin, Manuela Magni, Maura Marca, Denis Montagnon, Muriel Morelli, Emilie Morin, Véronique Nègre, Guylène Ouvrard, Philippe Pataud Célérier, Sophie Pietri, Mélanie Rebillaud, Jean-Claude Renard, Thérèse Rocher, Juliette Rolland, Jores Rossetti, Giacomo Serra, Frédéric Sicamois, Julie Wood, Erica Zane
Kenia: Florence Picquot
Japonia:  Etienne Barral, Claire-Akiko Brisset, Jean-Michel Butel, Fabienne Darmostoupe, Bernard Delmas, Patrick Duval, Pierre Guitton, Masayuki Inoue, Hélène Kelmachter, Michael Lucken, Gilles Maucout, Jean-François Mesplède, Françoise Moréchand, Philippe Pataud Célérier, Florence Picquot, Philippe Pons, Jérôme Saglio, Stephen Sarrazin, Manuel Tardits, Christine Vendredi-Auzanneau, Michel Wasserman
Laos : Fabienne Darmostoupe, Laure Péraudin
Madagaskar: Laure Péraudin,Florence Picquot
Malezja: Fabienne Darmostoupe, Marie-Odile Sigayret
Mali : Florence Picquot, Marie-Odile Sigayret
Malta: Fabienne Darmostoupe, Florence Picquot
Maroko: Catherine Brett, Fabienne Darmostoupe, Astrid Lorber, Amélie Padioleau, Pierre Plantier, Emmanuelle Souty, Fabien Spillmann
Martynika: Sandrine Favre, Dominique Marlé, Pierre Sommé, Christine Barrely-Legrand, Valérie Esnault, Cécile Gallon, Florence Picquot, Mélanie Rebillaud, Jean-Pierre Reymond
Wyspa Mauritius, Rodrigues: Fabienne Darmostoupe, Catherine Decelle, Sandrine Favre, Marion Lemerle, Jérôme Saglio, Bernard Tournet, Martine Buysschaert
Meksyk: Catherine Bardon, Elisabeth Cautru, Fabienne Darmostoupe, Françoise Dupont, Florence Dyan, France Lane, Xavier Laporte, Jérôme Saglio, Hervé Valentin, Pascal Windland.
Czarnogóra: Florence Picquot, Marie-Odile Sigayret
Norwegia: Elisabeth Morris, Pierre Plantier, François Sichet, Delphine Storelli
Nowa Zelandia:  Catherine Ianco, Florence Picquot
Kraje bałtyckie: Fabienne Darmostoupe, Pierre Plantier, Françoise Sichet
Holandia: Mélanie Cornière, Sandra Darbé, Renaud Deschamps, Vincent Folliet, Serge Guillot, Laurence Ottenheimer, François Sichet, Delphine Storelli, Julie Subtil
Peru:  Cécile Baillargeat, Daniel Duguay, Florence Picquot, Jérôme Saglio
Polska: Jean-François Breuiller, Laure Dabo, Arnaud Galy, Laurent Gontier, Arnaud Léonard
Polinezja Francuska: Fabienne Darmostoupe, Mélanie Rebillaud
Portugalia: Célia Bénisty, Philippe Bourget, Jean-Moïse Braitberg, Séverine Cachat, Tiphaine Cariou, Elisabeth Cautru, Françoise Dupont, Michel Fonovitch, Alexandra Forterre, Serge Guillot, Guylaine Idoux, Emmanuelle Lepetit ; Valérie Minet, Jérôme Saglio
Republika Dominikany: Daniel Buisson, Dominique Camus, Mireille Fronty, Gérard Lamoureux, Florence Picquot
Republika Czeska: Eloïse Adde, Nadia Bosquès, Clarisse Bouillet, Mélanie Cornière, Françoise Dupont, Hervé Kerros, Anath Klipper, Michael Ivory
Wyspa Reunion:  Fabienne Darmostoupe, Catherine Decelle, Sandrine Favre, Marion Lemerle, Jérôme Saglio, Bernard Tournet, Martine Buysschaert
Rumunia: Fabienne Darmostoupe, Liliana Dumitrache, Mariana Nae, Pierre Plantier, Gabriella Andrea Serban, François Sichet
Rosja: Fabienne Darmostoupe, Evguenia Darras, Lucie Godeau, René Guerra, Anne Kanjounzeff, Pierre Plantier
Kraje skandynawskie: Elisabeth Morris, Pierre Plantier
Senegal : Fabienne Darmostoupe
Seszele: Fabienne Darmostoupe, Sandrine Favre, Marion Lemerle, Serge Guillot
Singapur: Fabienne Darmostoupe
Słowacja: Fabienne Darmostoupe
Słowenia: Fabienne Darmostoupe, Marie-Odile Sigayret
Sri Lanka : Odile George, Florence Picquot
Szwecja: Mélanie Cornière, Elisabeth Morris, Pierre Plantier, Jérôme Saglio, Delphine Storelli, Olivier Truc
Szwajcaria: Cécile Gall-Bouche, Damienne Gallion, Vincent Noyoux, Philippe Vouillon, Jean-Claude Saturnin
Syria i Jordania:  Richard Couëdel, Matthieu Guillochon, Serge Guillot, Hervé Kerros, Florence Picquot, Julie Subtil, Yves Traynard
Tajwan: Catherine Ianco, Florence Picquot
Tanzania: Fabienne Darmostoupe, Florence Picquot, Mélanie Rebillaud
Tajlandia: Elisabeth CautruMélanie Cornière, Hugues Festis, Anne Lagarde, Delphine Loez, Philippe Longin, Franck Michel, Ngoc Loan Lam, Florence Picquot, Marie-Pierre Renier, Marie-Laure de Saint-Rémy
Tunezja: Dominique Barouch, Eric Boucher, Tiphaine Cariou, Michel Dusclaud, Eric Fottorino, Gilles Guérard, Philippe Longin, Clément Mathieu, Florence Picquot, Delphine Storelli, Yves Traynard
Turcja: Laurence Ammour, Laurent de Chavagnac, Richard Couëdel, Jean-Louis Gallo, Geneviève Goulieux, Gilles Guérard, Mathieu Guillochon, Serge Guillot, Pierre Guitton, Hélène Le Tac, Florence Levillain, Ariane Magnin, Florence Picquot, Marie-Pierre Renier, Tiphaine Saint-Criq, Pierre-Jean Trombetta, Gautier de Vanssay, François Wong
Wietnam: Catherine Bourzat, Hervé Deguine, Sandrine Favre, Gilles Guérard, Hervé Kerros, Ngoc Loan Lam, Philippe Longin, Christophe Perrin, Florence Picquot

 

Tłumaczenia:

Brazylia: Laurence Correard, Christelle Grignon, Catherine Leterrier, Meei-Huey Wang
Kanada: Sophie Kollo, Karine Thuillier, Emilie Clément, Carole Couque, Sylvie Canonville, Christelle Nely
Stany Zjednoczone: Sophie Kollo, Karine Thuillier, Emilie Clément, Carole Couque, Sylvie Canonville, Christelle Nely

 

(wersja 16.1 – marzec 2016)