Informacje prawne

Wprowadzenie

Niniejsze informacje prawne dotyczą wszystkich witryn internetowych (dalej „Witryny”) oraz aplikacji na telefony komórkowe i tablety (dalej „Aplikacje”) i/lub ich wersji lokalnych, które zostały wymienione poniżej:


1. Informacje prawne

Wydawcą Witryn i Aplikacji jest firma:

Michelin Travel Partner
Spółka Akcyjna uproszczona o kapitale 15 044 940 €
Wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 433 677 721
27 cours de l’île Seguin
92100 Boulogne Billancourt
Francja
Telefon/Faks: +33 (0)1 55 19 57 00/01

Wspólnotowy nr identyfikacyjny VAT: FR14433677721

Dyrektorem publikacji jest Pan Pascal Couasnon,, Dyrektor Generalny spółki Michelin Travel Partner;

Hostem Witryn i Aplikacji ViaMichelin, Michelin Voyage, MICHELIN Guide Pro Restaurants, ViaMichelin API i Michelin Business Solutions jest posiadająca również siedzibę w Irlandii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, firma Amazon Web Services LLC - PO Box 81226 -Seattle, WA 98108-1226 – Stany Zjednoczone – Tel.: +1 206 266 4064 – Faks: +1 206 266 7010.

Hostem Witryn i Aplikacji Guide MICHELIN jest posiadająca również siedzibę w USA, firma Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226 USA

 

Hostem Witryny Mojego konta Michelin jest posiadająca również siedzibę w Irlandii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, firma JANRAIN, Inc., 519 SW 3rd Ave –- Suite 200, Portland, OR 97204 Stany Zjednoczone – Telefon: +33 1 78 42 35 21.

Firma Michelin Travel Partner korzysta z gwarancji udzielonych w ramach umowy nr 05000128-14125, zawartej z firmą HDI Global SE, z siedzibą pod adresem Tour Opus 12 – La Défense 9 – 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92914 Paris la Défense Cedex.

Gwarancje finansowe dotyczące firmy Michelin Travel Partner zostały udzielone przez MIRIPRO INSURANCE COMPANY LIMITED, FLOOR 4 – The boathouse, 15A Bishop street, Dublin 8, Irlandia.

Firma Michelin Travel Partner została zarejestrowana przez Atout France w rejestrze biur podróży pod numerem IM063100042.

 

2. Modyfikacje

Firma Michelin Travel Partner może w dowolnej chwili zmodyfikować treść niniejszych informacji prawnych bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z treścią tych informacji.

 

 

(wersja 18 - grudzień 2019)