Informacje prawne

Wprowadzenie

Niniejsze informacje prawne dotyczą wszystkich witryn internetowych (dalej „Witryny”) oraz aplikacji na telefony komórkowe i tablety (dalej „Aplikacje”) i/lub ich wersji lokalnych, które zostały wymienione poniżej:


1. Informacje prawne

Wydawcą Witryn i Aplikacji jest firma:

Michelin Travel Partner
Spółka Akcyjna uproszczona o kapitale 15 044 940 €
Wpisana do Rejestru Handlowego Spółek miasta Nanterre pod numerem 433 677 721
27 cours de l’île Seguin
92100 Boulogne Billancourt
Francja
Telefon/Faks: +33 (0)1 55 19 57 00/01

Wspólnotowy nr identyfikacyjny VAT: FR14433677721

Dyrektorem publikacji jest Pan Manuel Fafian, Dyrektor Generalny spółki Michelin Travel Partner;

Hostem Witryn i Aplikacji ViaMichelin, Michelin Voyage, MICHELIN Guide Pro Restaurants, ViaMichelin API i Michelin Business Solutions jest posiadająca również siedzibę w Irlandii, kraju członkowskim Unii Europejskiej, firma Amazon Web Services LLC - PO Box 81226 -Seattle, WA 98108-1226 – Stany Zjednoczone – Tel.: +1 206 266 4064 – Faks: +1 206 266 7010.

Hostem Witryn i Aplikacji Guide MICHELIN jest posiadająca również siedzibę w USA, firma Amazon Web Services LLC, P.O. Box 81226 Seattle WA 98108-1226 USA

 

Hostem Witryny Mojego konta Michelin jest posiadająca również siedzibę firma Amazon Web Services, Inc., 1200 12th Avenue South, Suite 1200 Seattle, WA 98144, USA.

Firma Michelin Travel Partner korzysta z gwarancji udzielonych w ramach umowy nr 05000128-14125, zawartej z firmą HDI Global SE, z siedzibą pod adresem Tour Opus 12 – La Défense 9 – 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92914 Paris la Défense Cedex.

Gwarancje finansowe dotyczące firmy Michelin Travel Partner zostały udzielone przez MIRIPRO INSURANCE COMPANY LIMITED, FLOOR 4 – The boathouse, 15A Bishop street, Dublin 8, Irlandia.

Firma Michelin Travel Partner została zarejestrowana przez Atout France w rejestrze biur podróży pod numerem IM063100042.

 

2. Modyfikacje

Firma Michelin Travel Partner może w dowolnej chwili zmodyfikować treść niniejszych informacji prawnych bez jakiegokolwiek wcześniejszego zawiadomienia.

W związku z powyższym użytkownik powinien systematycznie zapoznawać się z treścią tych informacji.

 

 

(wersja 19 - Wrzesień 2020)